halska.

44 teksty – auto­rem jest hal­ska..

Życie kocha tych, którzy cier­pią na cho­robę marzenia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 stycznia 2011, 14:30

Nie zmuszaj mnie do wy­syłania ci kar­tki wa­len­tynko­wej...

- Nive. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2011, 08:41

Ta­niec załat­wia wiele nieśmiałych spraw, na które byśmy się nie zdo­byli bez wtóru mu­zyki.


- 'Dialo­gi na czte­ry no­gi' [Jo­nasz Kofta] 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 listopada 2010, 13:07

Jak mogła nie usłyszeć, kiedy miłość krzyczała jej do ucha?! 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 listopada 2010, 22:23

Wszys­cy dos­ta­li po równo, jed­ni po pros­tu nie umieli te­go docenić. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 sierpnia 2010, 07:55

Tyl­ko nie zachłyśnij się szczęściem, bo trud­no będzie Cię odratować. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 sierpnia 2010, 14:35

Ser­ce jest jak sta­tus Ga­du-Ga­du: dostępne, niedostępne, niewi­doczne lub chwi­lowo zajęte. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 sierpnia 2010, 21:00

Do cze­go doszło, sko­ro zwykła up­rzej­mość trak­to­wana jest jak złośliwość? 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 sierpnia 2010, 19:12

Dob­ra książka to ta­ka, w której mogę zna­leźć cząstkę siebie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 lipca 2010, 23:11

Cza­sem trze­ba złamać ste­reoty­py, by uto­pij­ne stało się rzeczywiste. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 lipca 2010, 16:12
halska.

ta, co patrzy i odkrywa świat. silna! prawie zbyt silna! zachłanna, pragnie mieć wszystko i to natychmiast. Nie wie, co to nieśmiałość, wierzy tylko w siebie.niemożliwie bezczelna, obserwuje i osądza. dorosła, sprawia wrażenie, jakby posiadała tajemną wiedzę, trzymała w dłoni księgę życia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

halska.

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność